Ανάπτυξη Δικτύου Καταστημάτων

Η MRICS ομάδα μας διεκπεραιώνει “με το κλειδί στο χέρι” οποιοδήποτε κατάστημα (μικρό ή μεγάλο), από την ανάλυση αγοράς έως τη διαχείριση του ακινήτου.

Οι Υπηρεσίες μας

Συμβουλευτική στρατηγικής - Μελέτη θέσης - Έρευνα ανταγωνισμού

Συμβουλευτική στρατηγικής - Μελέτη θέσης - Έρευνα ανταγωνισμού

Εύρεση ακινήτου

Εύρεση ακινήτου

Τεχνικός έλεγχος

Τεχνικός έλεγχος

Νομικός έλεγχος

Νομικός έλεγχος

Εκτίμηση Αγοραίου Μισθώματος (RICS) - Διαπραγμάτευση μισθώματος

Εκτίμηση Αγοραίου Μισθώματος (RICS) - Διαπραγμάτευση μισθώματος

Έκδοση άδειας λειτουργίας

Έκδοση άδειας λειτουργίας

Σχεδιασμός καταστήματος

Σχεδιασμός καταστήματος

Κατασκευή

Κατασκευή

Διαχείριση

Διαχείριση

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τα γραφεία μας

Γενναίου Κολοκοτρώνη 79
Αθήνα, 11852, Ελλάδα

E: info @ propertymarketech.com
T: +30 213 088 6314